Live, feel and share to transform the world. Wellcome !

El paper de les emocions en la nostra conducta

 “Es la mente la que crea el mundo que nos rodea y aún cuando nos encontramos juntos, parados en la misma pradera, mis ojos nunca verán lo que los tuyos contemplan y mi corazón nunca se agitará con las emociones que conmueven al tuyo”.
George Gissing (Novelista ingles).

He trobat aquesta reflexió quan he cercat a Google més informació entorn el paper de les emocions en la nostra conducta. Crec que expressa molt bé quin és el rol que tenen en la vida de les persones i com poden influir en les nostres decisions i formes d’actuar. Hi han tantes realitats, percepcions i emocions com individus al nostre planeta.




Actualment tot el que sabem sobre el cervell humà és gràcies als últims avanços científics en neurociència i crec que els mestres hem de tenir la mínima informació del tema.
S’ha descobert que sense emocions, no hi ha aprenentatge. Les emocions mantenen la curiositat, ens serveixen per comunicar-nos i són imprescindibles en els processos de raonament i presa de decisions.
Imagineu si són importants que ens afecten, fins i tot, al moment de la gestació. Us deixo un link molt interessant que parla del tema:

http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120509/54288851311/emociones-desde-el-utero.html

Les emocions positives faciliten la memòria i l'aprenentatge, mentre que emocions com l'estrès crònic, l'amígdala, una de les regions cerebrals clau del sistema límbic o “cervell emocional”, dificulta el pas de la informació de l'hipocamp a l'escorça prefrontal.
Es ara quan es comencen a descobrir que el binomi emoció-cognició és indissoluble. Això ens porta a pensar sobre la importància de l'emoció per a la persona que aprèn. L'emoció i la motivació, contribueixen a donar direcció a la conducta de les persones i són, en definitiva, el motor de la nostra conducta.

Per aquest motiu penso que és bàsic que els professionals de l’àmbit educatiu i les fámilies amb menors, tinguem estratègies i coneixements entorn  la part afectiva, tant de l’alumnat, els nostres propis fills o també de nosaltres mateixos. Així podrem desenvolupar habilitats en l'àrea de la intel·ligència emocional, podrem tenir fills i alumnes amb un desenvolupament saludable i equilibrat...perqué les emocions són el motor de tot.

Entradas populares de este blog

Clases de preparación al parto en la Seguridad Social.